Om salt

Salt er et kemisk stof, som findes naturligt i vores omgivelser. Vi udvinder salt fra naturen på tre forskellige måder, som giver tre forskellige typer salt.

Havsalt
– salt med naturligt vandindhold

Produktion af havsalt foregår i lande, der har masser af sol og varme. Havvand inddæmmes og sol og vind sørger for en naturlig fordampning, så saltet udkrystalliserer og ligger sig på bunden af bassinet, klar til at blive høstet. Havsalt har et større vandindhold end andre salttyper.

 


Stensalt
– tørt salt

Stensalt udvindes ved minedrift under jordens overflade, hvor der findes store depoter af salt. Saltet bores eller sprænges ud og transporteres til overfladen, hvor saltet knuses og sorteres. Stensalt har et ekstremt lavt vandindhold på blot 0,3 %.           

Vakuumsalt
– fint, tørt salt

Vakuumsalt udvindes ved at pumpe vand ned i saltholdig undergrund, så saltet opløses. Saltopløsningen trækkes op til overfladen, renses og koges under vakuum. Resultatet er finkornet salt med et lavt vandindhold.